ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πόλη του Ρεθύμνου με το διαχρονικό ιστορικό της κέντρο είναι μια πόλη με συνεχή ζωή για 500 χρόνια με την ίδια δομή και με το μεσαιωνικό πολεοδομικό της σχέδιο. Αποτελεί ένα πυκνωτή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, μοναδικό για την Κρήτη.
Έχει αξιόλογα μνημεία και κατοικίες όλων των ιστορικών περιόδων της ΕΝΕΤΙΚΗΣ 1204 – 1646, της ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 1646- 1856, της ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 1856 – 1898, της ΑΙΓΥΠΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 1830 – 1840, της ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ1898 – 1913, του ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ και την ΣΥΓΧΡΟΝΗ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το κτίριο έχει αξιόλογα τυπικά μορφολογικά στοιχεία της Νεοθωμανικής Περιόδου 1856 – 1913 όπως :

1. Το κιόσκι Α’ ορόφου της οδού Αραμπατζόγλου που είναι ξύλινο με μεγάλο ύψος 4,80 μ και πλάτος 4,80 μ, Έχει τρία παράθυρα προς το δρόμο και δύο προς τις μικρές πλευρές όλα με φεγγίτες ( συνολικά 10 παράθυρα ) που έχουν μεγάλο ύψος που δημιουργούν ένα ενδιαφέροντα φωτεινό χώρο.

2. Το κιόσκι Α’ ορόφου της οδού Ραδαμάνθυος 28 είναι ξύλινο με μεγάλο ύψος 4,40μ και πλάτος 4,50 μ. Έχει και αυτό 10 παράθυρα προς το δρόμο που έχουν μεγάλο ύψος.

3. Το θύρωμα της εισόδου με τις παραστάδες και το εντυπωσιακό γείσο του με καθαρό ύψος 3,30 μ. με πλάτος 1,70 μ. Αποτελεί και αυτό στοιχείο αρχιτεκτονικής της Νεοθωμανικής περιόδου.

4. Το παράθυρο δεξιά της εισόδου με την κατασκευή του από πωρόλιθο και την ενδιαφέρουσα μεταλλική σιδεριά του.

5. Η αξιόλογη θολωτή πέτρινη κλίμακα ανόδου στον Α’ όροφο με άνοιγμα θόλου 2,06 μ. εκ. και ύψος 2,70 εκ.

6. Το μεγάλο πέτρινο τζάκι του Α’ ΟΡΌΦΟΥ στο δωμάτιο προς την οδό Ραδαμάνθυος έχει συνολικό πλάτος 1,50 μ με άνοιγμα εστίας 1,05 μ.